fol. 1(2)  

1 Principer | 3 Ytterligare en princip | 1

Vi vill helst undgå ett för omfattande eller användarvänligt menusystem. Linkar för vidare sökning ligger anting­en i de fem ovanstående registerflikarna eller inlagt som (gan­ska väl dolda) länkar vid ord eller områden i själva kar­to­teks­kortet. Det är inte mycket annat att göra än att pröva sig fram. Skall man blott orientera sig till­ba­ka, så använder man lämpligen browserns BACK funk­tion. Man kan ock­så försöka att leka med själva url-adressen om man orkar det.

1000 Stck. hh DIN A 6 EVP 10.00 M
2014-01-09 18:16:27