fol. 2(2)  

1 Principer | 3 Ytterligare en princip | 2

Saken är grund­läg­gan­de den, att vi inte är in­tres­serade av att man kan söka efter bestämda ord, böcker, tavlor, per­so­ner eller begrepp, då Ni ändå skul­le bli täm­li­gen besvikna. Igen, om det är saken, sök Er till andra sidor. Saken är snarare att det­ta är tänkt som en spel (eller lek). Som ett så­dant fungerar det ännu inte, men det är vår tanke att det snarare i den riktning sidan kommer att utveckla sig, inte mot utökad sökbarhet (men möj­li­gen mot utökad blädderbarhet).

1000 Stck. hh DIN A 6 EVP 10.00 M
2015-06-02 22:01:12