fol. 2(4)  

2 Utseende | 2 Fonter | 2

Fonterna skall installeras på så sätt att de blir till­gäng­li­ga för Er webbrowser. För ett ty­piskt linux-system gå till:   /usr/share/fonts/  och gör två nya mappar: en som heter ”ttf” och en som heter ”otf”. Kopiera ttf-fonterna till ttf-mappen och otf-fonterna till otf-mappen. Gå till dessa mappar och kör kommandot:

sudo mkfontdir

för dessa mappar. Kör där­ef­ter kommandot

sudo fc-cache -fv

1000 Stck. hh DIN A 6 EVP 10.00 M
2013-12-15 12:36:54