Fonter

§ 2 Fonter från ”Utseende” ur Impressum.

Även om användbar ock­så utan, så kan det vara en god idé att nedladda föl­jan­de zip-fil

fonts.zip

som in­ne­håller de fonter som är passande. Fonterna skall installeras på så sätt att de blir till­gäng­li­ga för Er webbrowser. För ett ty­piskt linux-system gå till:   /usr/share/fonts/  och gör två nya mappar: en som heter ”ttf” och en som heter ”otf”. Kopiera ttf-fonterna till ttf-mappen och otf-fonterna till otf-mappen. Gå till dessa mappar och kör kommandot:

sudo mkfontdir

för dessa mappar. Kör där­ef­ter kommandot

sudo fc-cache -fv För Windows och Mac vet jag inte hur ni gör, men det är med säkert väldigt lätt. Fonterna är freeware och kan användas till de föremål man finner passande.