fol. 1(1)  

3 Browsers | 3 Microsoft Explorer | 1

Vi har kollat runt lite på olika Explorerversioner på Vista och Windows 7. Ingen av dem hämtar fonterna i run-time, så vill man njuta retro-fonter och i övrigt få en korrekt skärmbild, sam­ti­digt som man in­sis­te­rar på Explorer, så nedladdar man lämpligen fonterna här och installerar dem i sitt system så att de blir till­gäng­li­ga för browsern.

1000 Stck. hh DIN A 6 EVP 10.00 M
2013-12-26 20:05:00