Microsoft Explorer

§ 3 Microsoft Explorer från ”Browsers” ur Impressum.

Vi har kollat runt lite på olika Explorerversioner på Vista och Windows 7. Ingen av dem hämtar fonterna i run-time, så vill man njuta retro-fonter och i övrigt få en korrekt skärmbild, sam­ti­digt som man in­sis­te­rar på Explorer, så nedladdar man lämpligen fonterna här och installerar dem i sitt system så att de blir till­gäng­li­ga för browsern.