fol. 2(2)  

3 Browsers | 2 Opera | 2

Opera understödjer hel­ler inte (som Firefox) OpenType-fonter, vil­ket ger en del egenheter i vis­sa sam­man­hang om sidan, som här, byg­ger på OpenType-fonter.

1000 Stck. hh DIN A 6 EVP 10.00 M
2013-12-26 19:34:06