fol. 1(4)  

2 Utseende | 1 Optimalt | 2

För optimal bu­reau­grafisk trivsel, så föreslår vi att man 1) installerar de fonter som i och för sig inte är påkrävna (se under avsnittet ”fonter”), men som speedar upp det hela; att man 2) använder Firefox browsern (oberoende vil­ket OS man i övrigt har), att man 3) trycker på F11, och att man slut­li­gen 4) ett antal gånger trycker: [ctrl] + [+], tills liksom hela kar­to­teks­kortet fyller skärmen (det vill ty­piskt röra sig om 3-4 ggr. på en normal skärm).

1000 Stck. hh DIN A 6 EVP 10.00 M
2014-01-09 18:16:27