Browsers

kapitel 3 från Impressum

Mozilla Firefox

Efter Firefox 3.5 så hämtas fonterna till någon slags cache så­le­des att det inte är nödvändigt att ladda ner dem själv. Funkar i övrigt fint och har den fördelen i för­hål­lan­de till de andra att man kan få det hela upp som helskärm för tillbakåtlutat betraktande.

Opera

För vårt föremål är det Opera som fungerar bäst & snyggast. Den har dock en bug som gör att superskript-tex­ten i regelboken (ARTYKUŁ) vid de flesta tillfällen placerar sig utanför kar­to­teks­kortområdet. Vi har en förhoppning om att det­ta kommer att ändra sig i fram­ti­da versioner. Vidare tycks Opera göra fonterna (eller rättare sagt: radavståndet) större än i andra browsers, vil­ket medför att tex­ten vid vis­sa tillfällen högst olyck­ligtvis kan hamna utanför själva kartotekkortets grän­ser. Det är inte bra. Stämpeln ser hel­ler inte skön ut. Ingenting är nå­gon­ting som vi tror vi kan göra nå­gon­ting åt för närvarande. Opera understödjer hel­ler inte (som Firefox) OpenType-fonter, vil­ket ger en del egenheter i vis­sa sam­man­hang om sidan, som här, byg­ger på OpenType-fonter.

Microsoft Explorer

Vi har kollat runt lite på olika Explorerversioner på Vista och Windows 7. Ingen av dem hämtar fonterna i run-time, så vill man njuta retro-fonter och i övrigt få en korrekt skärmbild, sam­ti­digt som man in­sis­te­rar på Explorer, så nedladdar man lämpligen fonterna här och installerar dem i sitt system så att de blir till­gäng­li­ga för browsern.

Apple Safari

Efter ett tag så tröttnar Safari på att nyladda sam­ma sida, vil­ket gör att regelboken, som man når via hemadressen, slutar att röra på sig. Men Safari hämtar fonterna fint och snabbt i run-time och uppför sig i övrigt som förväntat.

Google Chrome

Också Chrome verkar köra kanon, såväl på Mac som Linux system. Inte osannolikt det bästa alternativet för Windows-användare.