Språk

§ 4 Språk från ”Utseende” ur Impressum.

Då vi har snott alla php, html och css-filer, samt hela databas-strukturen från en polsk hemsida (som vi helst inte vill uppge) kan det beklagligtvis uppträda polska ord här och där, och då vi varken törs eller kan ändra i filerna, utan att strukturen för­mod­li­gen bryter sam­man, så kommer nog denna obekvämlighet att be­stå. Przykro nam.