Apple Safari

§ 4 Apple Safari från ”Browsers” ur Impressum.

Efter ett tag så tröttnar Safari på att nyladda sam­ma sida, vil­ket gör att regelboken, som man når via hemadressen, slutar att röra på sig. Men Safari hämtar fonterna fint och snabbt i run-time och uppför sig i övrigt som förväntat.