En annan princip

§ 2 En annan princip från ”Principer” ur Impressum.

Likaledes till ovannämnde Max von Portheims minne och ihu­kom­mel­se ligger det häri att allting är ofull­stän­digt, oavslutat, ofullbordat, skissartat och ständigt i behov av förbättring, korrigering och färdiggörelse. Detta är inte en ”bug”, men en ”feature”, som man sä­ger. Materialet är likaledes avskrivet, felaktigt, plagierat, utdraget, excerpterat och sällan användbart. Också det är en ”feature”. Önskar man in­for­ma­tion eller annat matnyttigt söker man med fördel en annan plats.