En princip

§ 1 En princip från ”Principer” ur Impressum.

Till Portheims ära är prin­cipen bakom denna hemsida att sönderdela värl­den till kar­to­teks­kort.